Στοιχεία επικοινωνίας

Τα στοιχεία επαφής του ΟΠΙ είναι τα παρακάτω:
   
Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 - 2147800
Fax: 210 - 8253732
   
Για επικοινωνία μέσω e-mail, χρησιμοποιείστε τις παρακάτω διευθύνσεις:
   
Γραμματεία: protocol@opi.gr
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού: legal@opi.gr
Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων: info@opi.gr
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού: finance@opi.gr
   

Επαφή

Φόρμα Επαφής

Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)