22.09.2022

Στις 14.09.2022 και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, EU Support for the Intellectual Property Rights in Kosovo (IPR Kosovo - EuropeAid/139657/DH/SER/XK), εκπρόσωποι του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Τελωνείων του Κοσσυφοπεδίου επισκέφτηκαν τα γραφεία του ΟΠΙ.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενίσχυση των ικανοτήτων των θεσμικών εκπροσώπων από το Κοσσυφοπέδιο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, δόθηκε η ευκαιρία να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με το έργο του ΟΠΙ και την πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Επίσης, συζητήθηκε η εναρμόνιση της νομοθεσίας του Κοσσυφοπεδίου με τις οδηγίες της ΕΕ, ενώ δόθηκε η ευκαιρία για δημιουργία επαφών για μελλοντική συνεργασία.