20.12.2021

Το πρόγραμμα Global Awards του ΠΟΔΙ σκοπό έχει να προσφέρει αναγνώριση σε επιχειρήσεις αλλά και άτομα που αξιοποιούν τη διανοητική ιδιοκτησία για να έχουν θετικό αντίκτυπο εντός και εκτός της χώρας τους.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα ο ΠΟΔΙ αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των καινοτόμων και δημιουργικών δραστηριοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιβραβεύει εκείνες που αξιοποιούν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για να συνεισφέρουν θετικά στους τομείς της οικονομίας ή και του πολιτισμού.

Η αξιολόγηση των αυτοπροτεινόμενων υποψηφίων θα γίνεται σε ετήσια βάση από μία ανεξάρτητη, επταμελή, διεθνή επιτροπή με τεχνογνωσία σε θέματα ΔΔΙ, καινοτομίας και επιχειρήσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 14 Μαρτίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.