10.12.2021

Ο ΠΟΔΙ έδωσε στη δημοσιότητα Έκθεση για τα Εθελοντικά Συστήματα Kατάθεσης Έργων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στόχος της Έκθεσης είναι να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα εγγραφής, καταγραφής και καταθέσεων έργων που ισχύουν στα κράτη μέλη του ΠΟΔΙ.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.