04.06.2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Στόχος της Ανακοίνωσης είναι να υποστηρίξει τη σωστή ενσωμάτωση του άρθρου 17 στη νομοθεσία των κρατών Μελών.

Για να δείτε την ανακοίνωση επιλέξτε εδώ.