03.03.2021

Στις 03.03.2021 ο ΟΠΙ παρακολούθησε την τέταρτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών (4th Stakeholders’ Meeting) που αφορά στην πλατφόρμα WIPO ALERT του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα WIPO ALERT πατήστε εδώ.