19.06.2020

Στις 19 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων της ‘Homo Digitalis’, της Διευθύντριας και του Νομικού Τμήματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.