25.02.2020

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/66892/1385 στο ΦΕΚ Β/ 561/ 21 Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο «Έγκριση άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ». Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ.