19.09.2019

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Υπουργική Απόφαση με θέμα "Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής".

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την Απόφαση.