28.08.2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά στην ενιαία ψηφιακή αγορά σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών διαμοιρασμού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας των πλατφορμών ανταλλαγής περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών με τους δικαιούχους προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο διάλογος αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας οδηγίας και θα συμβάλει στην προετοιμασία της θεσμικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17. Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίαση των ενδιαφερομένων στις 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.