29/07/2019

Εκδόθηκαν σήμερα 29/07/2019 οι υπ. αριθ. 10 και 11 αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), οι οποίες αφορούν αίτηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου με το διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΕΛ». Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και έχουν αποσταλεί στους παρόχους διαδικτύου καλώντας τους σε συμμόρφωση. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ έχει αναρτηθεί και ο κατάλογος των ιστότοπων στους οποίους έχει διακοπεί η πρόσβαση δυνάμει των αποφάσεων της Επιτροπής.