22.03.2019

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) δημοσίευσαν μία μελέτη που καταγράφει την αξία, το πεδίο εφαρμογής και την έκταση του διεθνούς εμπορίου παραποιημένων προϊόντων.

Αντίστοιχη μελέτη είχε δημοσιευτεί ξανά το 2016 και βασιζόταν σε στοιχεία έως του 2013. Η σημερινή μελέτη βσίζεται σε στοιχεία του 2016.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα με των παραποιημένων προϊόντων στο διεθνές εμπόριο έχει επιδεινωθεί, καθώς υπολογίζεται ότι αντισοιχούν στο 3,3% του παγκόσμιου εμπορίου (σε σύγκριση με το 2,5% της προηγούμενης μελέτης).

Για νε δείτε ολόκληρη τη μελέτη (στα αγγλικά) επιλέξτε εδώ.