19.02.2019

Εκδόθηκαν σήμερα 19.2.2019 οι υπ. αριθ. 4 και 5 αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οι οποίες αφορούν αίτηση Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας. Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (www.opi.gr) και έχουν αποσταλεί στους παρόχους διαδικτύου καλώντας τους σε συμμόρφωση. Παράλληλα στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ έχει αναρτηθεί και ο κατάλογος των απαγορευθέντων ιστότοπων με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής.