14.02.2019

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), δημοσίευσε μία μελέτη με θέμα "Συγκριτική περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σχετικών με ονόματα τομέα". Μπορείτε να δείτε εδώ μία περίληψη της μελέτης στην ελληνική γλώσσα. Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο εδώ, μόνο στη αγγλική γλώσσα.