16.01.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/-ριας στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις στις ημερήσιες εφημερίδες που προβλέπει η προκήρυξη για την θέση Διευθυντή. Η προθεσμία για την αποστολή των σχετικών αιτήσεων είναι η Τετάρτη 6/3/2019.