14.12.2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η διαβούλευση θα είναι σε ισχύ μέχρι την πρώτη Απριλιόυ 2016. Η Επιτροπή ζητά τις απόψεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οι δικαιούχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τους δικαστές και τους νομικούς, διαμεσολαβητές, δημόσιες αρχές, καταναλωτές και την κοινωνία των πολιτών. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τον σχετικό σύνδεσμο.