12.12.2014

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Τα πνευματικά δικαιώματα και η σημασία αναφοράς των πηγών που χρησιμοποιούμε στο Διαδίκτυο» το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 2014 εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning αποσκοπώντας στη διερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης του διαδικτυακού υλικού, το οποίο υπόκειται στους ίδιους κανόνες που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα γενικότερα, δίχως να τα παραβιάζουμε σε eTwinning projects.

Διεξαγωγή από 17/12/2014 έως 14/01/2015 σε δύο φάσεις: α’ φάση, 17-23/12/2014 και β’ φάση, 7-14/1/2015. Η περίοδος των εορτών αξιοποιείται για την αποτίμηση των ενοτήτων της α’ φάσης (φόρουμ, ανατροφοδότηση, peer learning) και προετοιμασία για τη β’ φάση.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το εν λόγω ηλεκτρονικό μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ελάχιστη εμπειρία σε etwinning προγράμματα (0 - 1 έργα) και έχει στόχο την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου των πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών creative commons και αξιοποίησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση διαδικτυακών πηγών σε ένα eTwinning project. Με τον όρο Creative commons νοείται ένας τύπος άδειας πνευματικών δικαιωμάτων που ενθαρρύνει την ανταλλαγή και την αναπαραγωγή ενός πόρου. Παρέχει έναν απλό, τυποποιημένο τρόπο παραχώρησης άδειας στο κοινό για την ανταλλαγή και χρήση των έργων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.