25.07.2014

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 3-5 του Ν. 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των άρθρων 3 (παρ. 9) και 11-14 του Π.Δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως ισχύουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή:
- μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με ειδίκευση λογιστή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 12/09/2014, ηλεκτρονική αίτηση στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιόχειρη αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Οργανισμού, Μετσόβου 5 10682 Αθήνα, 2ος όροφος, (υπόψη κου Ι. Αναγνωστόπουλου) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Τίτλους σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ κ.λπ.) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
Γ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης και εμπειρίας και πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Πρέπει να έχει δικαίωμα τάξης πτυχίου λογιστή – φοροτεχνικού Α’, να είναι απόφοιτος ΑΕΙ με τουλάχιστον επτά (7) έτη προϋπηρεσία. Απαραίτητη είναι επίσης η πολύ καλή γνώση εργασιακών και θεμάτων ασφαλιστικών ταμείων.

Τρόπος επιλογής:

  1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
  2. Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του ΟΠΙ, η οποία θα καλέσει τους υποψήφιους σε ατομική συνέντευξη.
  3. Ο υποψήφιος θα καλύψει μία από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2γ και άρθρο 12 παρ. 1 εδ. δ του Π.Δ. 311/1994 και θα αμείβεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 εδ. γ του Π.Δ. 311/1994. Ο υποψήφιος θα προσληφθεί κατ’αρχήν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους.
  4. Η παροχή της εργασίας θα γίνεται στην έδρα του ΟΠΙ.
  5. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.
  6. Ο ΟΠΙ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο.