30.04.2014

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε στις 30 Απριλίου 2014 στη Γενεύη, τη Συνθήκη του Μαρακές. Η Συνθήκη διευκολύνει την πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα για τους τυφλούς, τα άτομα με περιορισμένη όραση και τα άτομα με δυσκολίες στον γραπτό λόγο (ατόμων με αναπηρίες όρασης). Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και κατέληξαν στις 28 Ιουνίου του 2013 στο Μαρακές. Από τότε 51 κράτη υπέγραψαν τη Συνθήκη.

Στις 30 Απριλίου, η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενη από τον Έλληνα Πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, Αλέξανδρο Αλεξανδρή, υπέγραψε τη Συνθήκη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της WIPO, Francis Gurry, της επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Μαριάντζελα Ζάππια, του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (European Blind Union) Mokrane Boussaid και του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών (International Publishers Association) Jens Bammel. Η Συνθήκη υπεγράφη επίσης από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ινδία κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης.  

Πηγή: http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/all_news/news/2014/20140430_mt_en.htm