14.05.2024
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει επιστημονικές συστάσεις σχετικά με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα και την καινοτομία.
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Απόφαση στην υπόθεση C-470/21 - La Quadrature du Net κ.λπ. (Προσωπικά δεδομένα και καταπολέμηση των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας).
  • Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ – Νομική Σχολή ΕΚΠΑ: Πνευματική Ιδιοκτησία και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.