14.03.2024

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών μέσων δημοσίευσε μια νέα ανάλυση για τους αλγορίθμους και τη ρύθμισή τους μέσω του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μια σύνοψη των τρεχόντων ζητημάτων σχετικά με τη χρήση αλγορίθμων στην Ευρώπη και την προσέγγιση του νομοθέτη για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας προκειμένου να ρυθμιστούν τα νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα αλγοριθμικά συστήματα μπορούν να γίνουν πιο υπεύθυνα για τον χρήστη και επομένως να ρυθμιστούν με επιτυχία.

Για την έκθεση δείτε εδώ.