07.02.2024

Η εν λόγω έκθεση επικεντρώνεται σε παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό περιβάλλον και στοχεύει στο να παρέχει μια επισκόπηση των διάφoρων εθνικών προσεγγίσεων για την ποινικοποίηση στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρουσιάζει τα ελάχιστα πρότυπα για την ποινικοποίηση των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων που ορίζονται από σημαντικές διεθνείς συνθήκες και εισάγει άλλα σχετικά μέσα της ΕΕ που έχουν συμβάλει στην εναρμόνιση βασικών πτυχών της προστασίας και της επιβολής των πνευματικών δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Επίσης, εμβαθύνει στην εθνική νομοθετική και δικαστική πρακτική και αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία του εγκλήματος που ορίζονται στο διεθνές δίκαιο αντικατοπτρίζονται στην εθνική νομοθεσία και ερμηνεύονται από τα δικαστήρια, επισημαίνοντας ομοιότητες και διαφορές στις εθνικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Για την έκθεση δείτε εδώ.