15.01.2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη ολοκληρωμένη επισκόπηση του ευρωπαϊκού τομέα των βιντεοπαιχνιδιών, αναλύοντας τις οικονομικές, εργασιακές, ρυθμιστικές, πολιτιστικές και κοινωνικές διαστάσεις των βιντεοπαιχνιδιών. Η μελέτη με τίτλο “Understanding the value of a European video games society” ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (DG CNECT).

Η μελέτη εξετάζει διάφορες πτυχές του τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εργασιακών, ρυθμιστικών, πολιτιστικών και κοινωνικών διαστάσεων. Μερικά από τα συμπεράσματα είναι τα εξής:

  • Ο κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών είναι ένας σημαντικός οικονομικός τομέας. Η αγορά βιντεοπαιχνιδιών της ΕΕ των 27 απέφερε έσοδα ύψους 23,48 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022.
  • Πάνω από το ήμισυ του ευρωπαϊκού πληθυσμού παίζει τακτικά βιντεοπαιχνίδια.
  • Ο τομέας απασχολεί περίπου 74.000 άτομα σε 5.000 στούντιο ανάπτυξης και έκδοσης παιχνιδιών αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως οικονομικά κενά, δυσκολίες προσλήψεων και εύρεση των απαραίτητων δεξιοτήτων.
  • Τα βιντεοπαιχνίδια είναι σύνθετα προϊόντα με συνδυασμό τεχνικών (υλικό και λογισμικό) και δημιουργικών στοιχείων. Η μελέτη αναλύει το εύρος του ρυθμιστικού πλαισίου που ισχύει για τον κλάδο, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις των βιντεοπαιχνιδιών.
  • Παρουσιάζει, επίσης, εννέα συστάσεις για την ευημερία των βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρώπη.

Δείτε τη μελέτη εδώ.