24.11.2023

Ο EUIPO ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Διαμεσολάβησής του (Mediation Centre) θα προσφέρει υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών  (alternative dispute resolution/ADR) σε όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να βρουν εναλλακτικές επιλογές αντί της δικαστικής διαμάχης.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Διαμεσολάβησης είναι ανοικτές σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε διαδικασίες ενώπιον του EUIPO σε δεύτερο βαθμό. Είναι δωρεάν, διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες και μπορούν να προσφερθούν τόσο διαδικτυακά όσο και αυτοπροσώπως.

Μάθετε περισσότερα εδώ.