02.11.2023

Στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου 2023 στις 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) πρόκειται να πραγματοποιηθεί εργαστήριο διαμεσολάβησης και διαιτησίας του WIPO.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε διαμεσολαβητές, δικηγόρους διαιτησίας και διανοητικής ιδιοκτησίας, εσωτερικούς συμβούλους, δικηγόρους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων και επαγγελματίες επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις διεθνείς διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας και να λάβουν εκπαίδευση ως ουδέτεροι ή εκπρόσωποι μερών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η προώθηση της κατανόησης των επιλογών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) του WIPO για την επίλυση διαφορών διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας. Το εργαστήριο θα καλύψει τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των κανόνων διαμεσολάβησης, διαιτησίας και ταχείας διαιτησίας του WIPO (συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων περιπτώσεων), μια άποψη του κλάδου για την επίλυση διαφορών και καθοδήγηση για τη σύνταξη αποτελεσματικών ρητρών επίλυσης διαφορών. 

Για περισσότερα και εγγραφή επισκεφθείτε εδώ.