18.09.2023

Ο WIPO παρουσίασε παγκόσμια έρευνα σχετικά με την αντίληψη, την ευαισθητοποίηση και τις στάσεις του γενικού πληθυσμού σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (WIPO Pulse - Global intellectual property perception survey 2023).

Η WIPO Pulse είναι η πρώτη έρευνα στον κόσμο που εξετάζει την ευαισθητοποίηση και αντίληψη του πληθυσμού σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) σε διεθνή κλίμακα. Τα αποτελέσματα προσφέρουν γνώσεις που βασίζονται στις απαντήσεις 25.000 ανθρώπων σε 50 χώρες στις εξής περιφέρειες: α) Δυτική Ευρώπη και άλλες χώρες, β) Λατινική Αμερική και Καραϊβική, γ) Ανατολική Ευρώπη, δ) Ασία - Ειρηνικός, ε) Αφρική.

Μεταξύ των ευρημάτων της η έρευνα δείχνει ότι το 66,4% των ερωτηθέντων σε όλες τις περιφέρειες αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο της ΔΙ  στην οικονομία, ενώ η ΔΙ θεωρείται βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους μεμονωμένους καινοτόμους, δημιουργούς, συγγραφείς και σχεδιαστές. Ο αντίκτυπος αυτός γίνεται περισσότερο αισθητός στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού (76%), στην Αφρική (70%) και στην περιφέρεια Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (67%).

Ένα σημαντικό στοιχείο της WIPO Pulse δείχνει ότι τα άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών υστερούν στην κατανόηση της ΔΙ σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (32%) κατανοεί τα πνευματικά δικαιώματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις (27%), μόνο 2 στους 10 γνωρίζουν για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (18%) και τα σχέδια και υποδείγματα (19%).

Τα αποτελέσματα από τον παγκόσμιο Νότο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι η ΔΙ μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο όχι μόνο για τις βιομηχανικές χώρες αλλά και για τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η  έρευνα δείχνει ότι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ξεπερνώντας τα εμπορικά σήματα, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα σχέδια και υποδείγματα.

Δείτε την WIPO Pulse 2023 εδώ.