05.09.2023

Το Newsletter του ΟΠΙ – Σεπτέμβριος 2023

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) - Διαδικτυακά σεμινάρια για τη διανοητική ιδιοκτησία,

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Σύσταση σχετικά με την πειρατεία αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων στο διαδίκτυο

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.