23.08.2023

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) οργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα το σεβασμό της διανοητικής ιδιοκτησίας (Respect for IP webinars). Τα σεμινάρια συγκεντρώνουν ομιλητές από διαφορετικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Tα διαδικτυακά σεμινάρια ασχολούνται με επίκαιρα ζητήματα που προκύπτουν κατά την επιβολή τόσο των δικαιωμάτων πνευματικής όσο και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αλλά και με τη δημιουργία μιας κουλτούρας σεβασμού της διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια διεξάγονται σε μηνιαία βάση, στα αγγλικά και θα είναι ανοικτά σε όλους. Η διάρκεια θα είναι μία ώρα και θα περιλαμβάνουν μία ή δύο παρουσιάσεις, τις οποίες θα ακολουθεί συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων.

Μάθετε περισότερα εδώ.