30.05.2023

H αρχή του κράτους εκπομπής εφαρμόζεται και ως προς τον πάροχο δορυφορικών πακέτων. Κατά συνέπεια, όταν υποχρεούται να λάβει την άδεια των κατόχων των οικείων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για πράξη παρουσίασης στο κοινό στην οποία συμμετέχει, ο πάροχος δορυφορικών πακέτων πρέπει να αναζητήσει την άδεια αυτή αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο τα σήματα-φορείς προγραμμάτων εισάγονται στην αλληλουχία μετάδοσης προς τον δορυφόρο.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο αιτών, Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM), οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί μουσικών έργων της Αυστρίας, νομιμοποιείται στην άσκηση και του δικαιώματος μετάδοσης στην Αυστρία βάσει καταπιστευτικής μεταβίβασης. Η εταιρία Canal+ αποτελεί τηλεοπτικό φορέα που εδράζεται στο Λουξεμβούργο και παρέχει πακέτα κρυπτογραφημένων προγραμμάτων (‘δορυφορικά πακέτα΄) σε διάφορους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη – Μέλη. Η εισαγωγή των δορυφορικών σημάτων που παρέχουν τα προγράμματα στην αλυσίδα της επικοινωνία (uplinking) πραγματοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τους ίδιους τους ανωτέρω οργανισμούς, και ορισμένες φορές από το Canal+ σε αυτά τα άλλα Κράτη – Μέλη.

Η AKM προσέφυγε κατά της Canal+ ενώπιον των δικαστηρίων της Αυστρίας ζητώντας την απαγόρευση της μετάδοσης από την τελευταία λόγω μη λήψης σχετικής προηγούμενης άδειας για τη μετάδοση ή την παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου στα άλλα Κράτη - Μέλη, καθώς και καταβολή αποζημίωσης

Το εθνικό δικαστήριο υπέβαλε ερώτημα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 1(2)(β) της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ.

Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι όταν ο πάροχος δορυφορικής πλατφόρμας απαιτείται να λάβει, για την  πράξη της παρουσίασης στο κοινό στην οποία συμμετέχει, άδεια από τους σχετικούς δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να αποκτηθεί, όπως αυτή χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μόνο στο Κράτος – Μέλος στο οποίο τα σήματα – φορείς προγραμμάτων εισάγονται στην αλυσίδα της επικοινωνίας που οδηγεί στον δορυφόρο.

Συνοπτικά, θα πρέπει: i) να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αυτή ομοίως της πλήρωσης του ορισμού της πράξης της «παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου», ii) έπειτα τόσο η έμμεση όσο και η άμεση μετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων που πληρούν τις εν λόγω σωρευτικές συνθήκες, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συγκροτούν μία ενιαία πράξη παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου και συνακόλουθα ως αδιαίρετη, και iii) η άδεια πρέπει να αποκτάται συγκεκριμένα από το πρόσωπο που ενεργοποιεί την εν λόγω επικοινωνία ή που παρεμβαίνει όταν αυτή λαμβάνει χώρα έτσι ώστε, δι’ αυτής της επικοινωνίας, τα προστατευόμενα έργα καθίσταται διαθέσιμα σε ένα νέο κοινό

Περαιτέρω, εφόσον η εν λόγω παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο στο Κράτος – Μέλος στο οποίο τα σήματα – φορείς προγραμμάτων εισάγονται στη σελίδα επικοινωνίας που οδηγεί στον δορυφόρο, τότε ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός απαιτείται να αποκτήσει άδεια μόνο από αυτό το Κράτος – Μέλος.

Τέλος, στην περίπτωση διαχειριστών που παρεμβαίνουν στην παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου, έχοντας ως αποτέλεσμα το να καταστούν διαθέσιμα τα έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας διαθέσιμα σε κοινό ευρύτερο αυτού στο οποίο «στόχευε» ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός, τότε αυτοί οι διαχειριστές δεν καλύπτονται από την άδεια που χορηγήθηκε στον τελευταίο.

Δείτε περισσότερα εδώ.