12.05.2023
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Απόφαση στις υποθέσεις C-775/21 και C-826/21: Η μετάδοση ενός μουσικού έργου ως μουσική υπόκρουση σε μέσα μεταφοράς επιβατών συνιστά παρουσίαση στο κοινό κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σεμινάριο ΟΠΙ - WIPO Mediation and Arbitration Center 

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.