17.03.2023

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) δημιούργησαν το εργαλείο ‘WIPO IP Diagnostics’, με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία.

Είναι σε μορφή ερωτηματολογίου με πολλές ενότητες που θέτουν ερωτήσεις σχετικά με διαφορετικά θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (π.χ. καινοτόμα προϊόντα, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, αδειοδότηση, σχέδια, διεθνοποίηση κ.λπ.).

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, θα προωθηθεί μεταξύ των μελών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και θα ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικές συνεδρίες και εργαστήρια που θα παρέχονται μέσω του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου και θα συντονιστεί για να βοηθάει καλύτερα τους επιχειρηματίες.

 Για περισσότερα δείτε εδώ.