09.02.2023

Στις 9 Φεβρουαρίου 2023 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα “Copyright for Open Science” Open Access C4OS: Μια παγκόσμια προοπτική. Ο ΟΠΙ εκπροσωπήθηκε από την αν. Διευθύντρια κα Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου ως ομιλήτρια, η οποία παρέθεσε το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη διευκόλυνση της έρευνας μέσω των εξαιρέσεων και περιορισμών.

Η εκδήλωση απευθύνονταν σε όσους ασχολούνται με το θέμα της μεταφοράς γνώσης, της ανοιχτής πρόσβασης αλλά και των θεσμών παραγωγής και διάχυσης της γνώσης στην κοινωνία. Διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και το βασικό θέμα ήταν η  αναζήτηση τρόπου ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας που να μπορεί να συνδυάζει την πλέον ανοιχτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία και την ανάγκη για οικονομική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος των πανεπιστημιακών εκδόσεων.

 Για περισσότερα δείτε εδώ.