16.01.2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία δράσεων για την πειρατεία ‘ζωντανού’ περιεχομένου με σκοπό να προσφέρει μια εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση της παράνομης μετάδοσης ζωντανών εκδηλώσεων, ιδίως αθλητικών γεγονότων. Με βάση τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς φορείς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο δίκαιο της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης επιγραμμικής μετάδοσης ζωντανού περιεχομένου.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση υποβολής στοιχείων είναι ανοικτή για υποβολή παρατηρήσεων από 13 Ιανουαρίου 2023 έως 10 Φεβρουαρίου 2023. Η συμβολή των κρατών μελών και των φορέων θα ληφθεί υπόψη κατά την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Τα σχόλια που λαμβάνονται θα δημοσιεύονται στον σχετικό ιστότοπο και κατά συνέπεια πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ανατροφοδότησης. 

Για περισσότερα δείτε εδώ.