Νέα

21.09.2020

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)/World Intellectual Property Organisation (WIPO) παρουσίασε την εικονική έκθεση "WIPO: Artificial Intelligence and Intellectual Property, A Virtual Experience" χρησιμοποιώντας τεχνολογία σάρωσης 360 μοιρών με σκοπό την προώθηση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ της πολιτικής για τη διανοητική ιδιοκτησία και της τεχνητής νοημοσύνης.

07.09.2020

Στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο έχει δημοσιευθεί ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς συμπλήρωση από τα συμμετέχοντα στον σχετικό διάλογο ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το α. 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019

29.07.2020

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας προχώρησαν σε μία σημαντική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

15.07.2020

Στις 18 Ιουνίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης κατά την περίοδο ανάκαμψης από τον COVID-19 και μετά. Η διαβούλευση θα συμβάλλει στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε αυτή να δημιουργήσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan).

11.07.2020

Στις 11 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερίδα του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) με τίτλο "Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα και ο περιφερειακός Τύπος στη νέα Σχέση Κράτους και περιφερειακού Τύπου, το σύγχρονο ευρωπαϊκό υπόδειγμα».

22.06.2020

Τη Δευτέρα, 20 Μαϊου 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως, που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων διά της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων,

19.06.2020

Στις 19 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματέως του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ‘ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ’ με τη Διευθύντρια και εκπροσώπους του Νομικού Τμήματος ΟΠΙ αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των τομέων δράσης και των γενικότερων ενδιαφερόντων του ανωτέρω οργανισμού.

19.06.2020

Στις 19 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων της ‘Homo Digitalis’, της Διευθύντριας και του Νομικού Τμήματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

10.06.2020

Σας γνωρίζουμε ότι την 6η Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε το μέγιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), καθότι συμπληρώθηκαν δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ 262844/18408/13772/689 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2085/07.06.2018) Υπουργικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε στην ‘ΕΥΕΔ’ η έκτακτη και με προσωρινό χαρακτήρα διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών – πρώην μελών της ‘ΑΕΠΙ’ μετά την οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας της τελευταίας.

10.06.2020

Σύμφωνα με νέα 'Eκθεση (2020 Status Report on IPR Infringement) που δημοσίευσε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) η οικονομική και κοινωνική ζημία που προκαλείται από την παραποίηση/απομίμηση προϊόντων και την πειρατεία στερεί έσοδα από τις κυβερνήσεις και ενδέχεται να υποστηρίζει σοβαρά εγκλήματα όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες..