Έπειτα από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Ζορμπίδη, εκπρόσωπος του Νομικού Τμήματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) συμμετείχε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου που έλαβε χώρα την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της δημόσιας εκτέλεσης.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση αφορούσε τη νόμιμη χρήση μουσικών έργων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών, καθώς και οι νομοθετικώς προβλεπόμενες επιλογές τους για τη ρύθμιση του ζητήματος ενδεχόμενης διαφωνίας για το ύψος των καταβαλλόμενων αμοιβών. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την υποβολή σειράς ερωτημάτων από τα μέλη και το κοινό και την ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου στο πεδίο της συλλογικής διαχείρισης.