Σεμινάριο με θέμα «Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

O ΟΠΙ συμμετείχε σε σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPeuropAware, που διοργάνωσε ο ΟΒΙ με αντικείμενο «Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) – Μέσα και Εργαλεία για την επιβολή τους».