Συνέδριο για την Επιβολή Δικαιωμάτων Φυτικών Ποικιλιών

O ΟΠΙ συμμετείχε με εισήγηση «Μέτρα εναντίον της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα» στο συνέδριο για την Επιβολή Δικαιωμάτων Φυτικών Ποικιλιών που διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα.