Συνέδριο με θέμα «Δικαιώματα, Προστασία και Νομικό Πλαίσιο»