Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα διοργανώσει και φέτος εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα της Στοάς του Βιβλίου από τις 2 μμ έως τις 5 μμ. και θα περιλαμβάνει ομιλίες πάνω σε τρέχοντα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και ανοιχτή συζήτηση.