Ημερίδα με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εφαρμογή στους Τομείς Πληροφορικής»

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εφαρμογή στους Τομείς Πληροφορικής». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιασθούν οι γενικές αρχές του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, στη δεύτερη η προστασία του λογισμικού ενώ στην τρίτη ενότητα θα συζητηθεί η προστασία βάσεων δεδομένων.