Σεμινάριο με θέμα: "Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Νομολογιακή Εμπειρία στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ"

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) σε συνεργασία με το US Patent and Trademark Office (USPTO) διοργάνωσαν σεμινάριο με θέμα «Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Νομολογιακή Εμπειρία στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ» για 35 δικαστές από όλη την Ελλάδα. Οι ενότητες του σεμιναρίου αναφέρθηκαν στα παρακάτω ζητήματα: Δικαστικά συστήματα και επιβολή δικαιωμάτων σε ΗΠΑ και Ελλάδα, Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2009, στο ξενοδοχείο Hilton. Η εκδήλωση είναι η δεύτερη σε μια σειρά συνεργασιών μεταξύ του ΟΠΙ και του USPTO.