Εισήγηση με θέμα: "Πνευματική Ιδιοκτησία και μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου"

Στις 11 Δεκεμβρίου 2007, ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου» στα πλαίσια της εκδήλωσης για την προβολή του έργου «Μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου» στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.