Σύσκεψη με θέμα τη διανοητική ιδιοκτησία στις δημιουργικές επιχειρήσεις

Στις 28 Νοεμβρίου 2007, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και η εταιρεία ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Α.Ε. στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για ίδρυση θερμοκοιτίδας δημιουργικών επιχειρήσεων στο χώρο του ΒΙΟΠΑ διοργάνωσαν σύσκεψη με θέμα τη διανοητική ιδιοκτησία στις δημιουργικές επιχειρήσεις. Εκπρόσωπος του ΟΠΙ ανέπτυξε θέματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τις δημιουργικές επιχειρήσεις.