Εισήγησημεθέμα «Online copyright protection and management issues»

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Online copyright protection and management issues» στα πλαίσια του συνεδρίου 3rd Regional Electronic Security Forum: Telecommunications Networks & Systems Security που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ).