Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο"

Στις 25 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Ζητήματα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο", στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα "Η προστασία της Κοινωνίας από την ανάπτυξη των νέων μορφών τεχνολογίας" που έλαβε χώρα στη Χίο και διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση της Χίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.