Εισήγηση για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα τελωνειακής νομοθεσίας

Στις 17 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε στο Αμερικανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, εισήγηση για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα τελωνειακής νομοθεσίας.