Εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Στις 17 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε μια εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα ζητήματα εφαρμογής του Ν.2121/1993 στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελικών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας.