Εισηγήσεις στο Γ' Κινηματογραφικό Συνέδριο

Στις 12 Μαΐου 2007 ο ΟΠΙ συμμετείχε με εισηγήσεις στο Γ Κινηματογραφικό Συνέδριο.