Εισήγηση με θέμα "Η εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - προβλήματα αντιμετώπισης εφαρμογής"

Στις 27 Απριλίου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας εισήγηση με θέμα "Η εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - προβλήματα αντιμετώπισης εφαρμογής".