Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο "Σύγχρονα Προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή"

Στις 21 Μαρτίου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο "Σύγχρονα Προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή" στην Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη με θέμα "Γενική Εισαγωγή στην Πνευματική Ιδιοκτησία. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις".